DA tevrede met hoe verkiesing verloop

Vind asseblief aangeheg ’n klankgreep van Cilliers Brink LP.

Die DA is tevrede met hoe die verkiesing tot dusver verloop, met die meeste stemlokale in die land wat op tyd oopgemaak het en geen groot ontwrigtings wat aangemeld is nie.

Daar is vroeë aanduiding dat die opkoms oorweldigend positief is in sterk DA-vestings. Dit is tekenend van die vertroue wat kiesers het in die DA se bewese rekord van dienslewering en die vermoë om dinge gedoen te kry.

Daar is berigte van lang rye by sommige stemlokale, maar ons moedig kiesers aan om in die ry te bly staan totdat hulle gestem het. Elke stem tel as Suid-Afrikaners die ANC uit munisipaliteite wil skop en met die DA, wie op dienslewering gerig is, wil vervang.

Die keuse in dié verkiesing is eenvoudig: Kiesers kan besluit of hulle in ’n korrupte ANC-munisipaliteit wil woon, of in ’n DA-munisipaliteit wat betroubare dienste lewer en nie korrup is nie.

Die Federale Leier van die DA, John Steenhuisen, het vanoggend sy kruis getrek in die Noorde van Durban. Hy het die DA se verbintenis tot die beginsels van effektiewe regerings benadruk. Geordin Hill-Lewis, Mpho Phalatse, Randall Williams and Tyrone Gray, van die DA se burgemeesterskandidate, het sonder enige insidente in hul betrokke munisipaliteite hul kruisie getrek. Dit is die span wat gereed is om ’n einde te bring aan dekades van ANC-verval, verandering te bring en beter dienste te lewer.

Elke kieser moet deel in dié historiese oomblik en deel word van die blou golf. Slegs die DA is groot genoeg en het die hulpbronne om die ANC se maalkolk van verval te keer.

DA pleased with progress of Election Day

Please find attached soundbite by Siviwe Gwarube MP.

With most polling stations having opened on time across the country and no major disruptions reported, the DA is pleased with how the election process has unfolded this morning.

Early indications are that there is an overwhelming turnout in DA strongholds. This is testament to the confidence that voters have in the DA’s proven track record of delivery and getting things done.

While there have been reports of long queues in some voting stations, we encourage voters to remain in the queue until they have cast their vote. Every vote counts if South Africans are to kick the ANC out of municipalities and usher in service delivery oriented DA administrations.

The choice for this election is simple. Voters can either choose to remain under the corrupt and failing ANC or they can vote for the DA for reliable service delivery and clean governance.

DA Federal Leader, accompanied by his family, successfully cast his vote in Durban North. He emphasised the DA’s commitment to action the principles of good governance contained in our manifesto.

DA mayoral candidates Geordin Hill-Lewis, Mpho Phalatse, Randall Williams and Tyrone Gray cast their votes in their respective municipalities without incident. This is the DA team that is ready to bring an end to decades of ANC impunity, deliver change and usher in better service delivery.

To be part of this historic moment for our country, every voter should play their part and join the blue wave. Only the DA is big enough and has the capacity to the ANC authored death spiral in municipalities.

Help us to bring change to more towns and municipalities by making a donation towards our 2021 Local Government Election campaign, click here.

DA gereed om verandering te bring wat dinge gedoen kry

Vind asseblief aangeheg ’n klankgreep van Cilliers Brink.

Miljoene Suid-Afrikaners sal vandag na die stembus gaan om die DA die mandaat te gee om dinge gedoen te kry. Die afgelope paar maande het ons regoor die land gereis om ons boodskap van hoop te versprei, en ’n belofte om dinge gedoen te kry in plaaslike regerings aan Suid-Afrikaners gemaak.

Die DA het sterk momentum opgebou om ’n oortuigende oorwinning te beklink wat ’n einde sal bring aan die ANC se wanbestuur van die land se munisipaliteite. Ons het raadslede geregistreer in elke wyk regoor die land.

Die DA is die enigste party met ’n bewese rekord om verandering te bring na munisipaliteite wat onder die ANC se korrupsie en wanadministrasie inmekaar getuimel het. Suid-Afrikaners is gereed om die ANC ’n besliste nekslag toe te doen en te stem vir die DA wat verandering sal bring en beter dienste kan lewer.

Na vele gesprekke met kiesers, is ons oortuig dat miljoene vandag vir verandering gaan stem en die heersende atmosfeer is dat dit die nou-of-nooit-oomblik vir ons munisipaliteite is.

Ons kan nie nog 5 jaar van die verwoestende ANC oorleef nie. Munisipaliteite het letterlik onder ANC-veheer verval en vandag kry kiesers geleentheid om die maalkolk van verwoesting te keer en vir die DA te stem.

Ons doen ’n beroep op alle landsburgers om na die stemlokaal te gaan waar hulle geregistreer is en sodoende hulle stem uit te bring. Die boodskap aan kiesers is eenvoudig: Moenie die kans verspeel om ’n verskil te maak nie. Die DA is teenwoordig by elke stemlokaal en is gereed om kiesers by te staan. Ons werk hard saam met die OVK om probleme by kiesstasies op te los.

Dit is duidelik dat ’n blou golf oor Suid-Afrika rol – gee verandering ’n kans, wees dapper en gaan stem!

DA ready to deliver change that gets things done

Please find attached soundbite in English.

After months of hard work crisscrossing the country to spread a message of hope and assurance on the DA’s commitment to get things done in local government, today millions of South Africans will take to the polls to give the DA a mandate to deliver on that promise.

Having successfully registered candidates in every ward across all municipalities in the country, the DA is riding on a strong momentum to deliver a decisive victory that will put an end to ANC misrule.

The DA is the only party with an established track record in government to bring change to municipalities that have essentially collapsed due to ANC corruption and maladministration. South Africans are ready to deliver a decisive blow to decades of ANC impunity and vote for the DA to deliver change and better service delivery.

With voter interactions telling us millions are coming out to vote for change, the mood in the country confirms that it is now or never for our municipalities. The truth is, we cannot afford another 5 years of the ANC wrecking ball. Municipalities have literally collapsed under the ANC and today is an opportunity to put a stop to this death spiral and vote DA.

We are calling on all South Africans to make their way to polling stations in which they are registered and make their voices heard. The message to voters is simple, don’t miss your chance to make change. The DA has presence in every polling station and we will be on standby to assist.

The clarion call as the blue wave sweeps across the country is clear – give change a chance, be brave and go out and vote.

Help us to bring change to more towns and municipalities by making a donation towards our 2021 Local Government Election campaign, click here.